Czym są sprężarki oraz w jaki sposób działają?

Sprężarki to sprzęty, z jakimi spotykamy się niejednokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, oraz w każdym, zwykłym domu! Wentylator, lodówka czy odkurzacz… To jedynie drobne przykłady. Kluczowym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasem pożądany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo również bez ograniczeń zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są urządzeniami zdolnymi do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do pojemnika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie musi posiadać o dużo większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Niezwykle ważnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą obszerne straty energii w postaci ciepła. Wskutek tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarek

Zadaniem sprężarki jest podwyższenie ciśnienia określonego gazu. Taki efekt nazywamy sprężaniem. Gazy mają luźną budowę molekularną. W następstwie tego tak swobodnie zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to jednakże dużych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy otworze panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezwykle wysokie. To naturalnie dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych efektów. 

Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają niezmiernie stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki spalinowe

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *