Każdy człowiek na Ziemi produkujedużo odpadów. Jakiegokolwiek dnia wyrzucamy dośmietnika różnorodne odpady, nieczystości,rzeczy, które nie nadają się do użytku.Powinniśmy mieć gdzie wyrzucać takie odpady.Nie jesteśmy w stanie zatruwaćprzyrody.